โต๊ะกินข้าวไม้มะค่า ราคา 11900 บ 081 875 6320 รงค์

 

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16:06:11

รหัสประกาศ : Din6001352

ขาย 11,900 บาท

อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

ผู้ประกาศ : 

โทรศัพท์ : ไม่ได้ระบุไว้

อีเมล์ : ไม่ได้ระบุไว้

เว็บไซต์ : ไม่ได้ระบุไว้

ที่อยู่ : ไม่ได้ระบุไว้

เลขที่อยู่ไอพี : 182.52.12.xxx

รายละเอียด - "โต๊ะกินข้าวไม้มะค่า ราคา 11900 บ 081 875 6320 รงค์"

โต๊ะไม้มะค่า ราคาถูก ไม้หนา 1.5." เสริมขอบแล้วหนา 3" ไม้แผ่นเดียว โต๊ะกินข้าว ก/ย/ส 80cm/150cm/75cm เป็นรูปวงรีตามรูป หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเก้าอี้ 4 ตัว โต๊ะกินข้าว 1 ตัว ราคา 7900 บ 80cm/180cm/75cm เก้าอี้ 6 ตัว ราคา 9900 บาท 90cm/195cm/75cm เก้าอี้ 6 ตัว ราคา 11900 บาท ชุดรับแขก 5 ชิ้น มีเก้าอี้ 4 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว ราคาชุดละ 9900 บาท

โต๊ะกลมไม้มะค่าแผ่นเดียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 cm.หนา 5 นิ้ว ราคา 25000 บาท โต๊ะกลมไม้มะค่าแผ่นเดียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 130 cm.หนา 5 นิ้ว ราคา 28000 บาท โต๊ะกลมไม้มะค่าแผ่นเดียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm.หนา 5 นิ้ว ราคา 30000 บาท

ประกาศใกล้เคียง

ยังไม่เปิดให้บริการ