ขายโต๊ะสนามพลาสติกถอดประกอบได้

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 10:24:14

รหัสประกาศ : Par9800272

ขาย ไม่ระบุราคา

อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

ผู้ประกาศ : ร้านนิวไชน่า

โทรศัพท์ : 02-2217580

อีเมล์ : hand55555@hotmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ได้ระบุไว้

ที่อยู่ : ไม่ได้ระบุไว้

เลขที่อยู่ไอพี : 180.183.193.xx

ขายโต๊ะสนามพลาสติกถอดประกอบได้

รายละเอียด - "ขายโต๊ะสนามพลาสติกถอดประกอบได้"

โต๊ะสนามพลาสติกถอดประกอบได้ 

ขนาดกลาง สะดวกในการใช้งาน

ประกาศใกล้เคียง

ยังไม่เปิดให้บริการ