ขายตู้หัวเตียง

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 11:14:35

รหัสประกาศ : Bed3200317

ขาย 2,800 บาท

อยู่ที่ เชียงใหม่

ผู้ประกาศ : ร้าน ลานไม้ไทย (สุรสิทธิ์ )

โทรศัพท์ : 089-7004467

อีเมล์ : lanmaithai@hotmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ได้ระบุไว้

ที่อยู่ : ไม่ได้ระบุไว้

เลขที่อยู่ไอพี : 180.183.35.xxx

ขายตู้หัวเตียง

รายละเอียด - "ขายตู้หัวเตียง"

ตู้หัวเตียงล้านนาทำจากไม้สักคัดพิเศษ 

ตู้หัวเตียงมีลิ้นชัก 3 ชั้น แบบลูกฟัก
ตู้หัวเตียงมีขนาด : กxยxส = 40 x 46 x 60 cm. 

ประกาศใกล้เคียง

ยังไม่เปิดให้บริการ