ตู้ไม้สัก ตู้กระจก

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:40:02

รหัสประกาศ : Wor9503386

ขาย 13,000 บาท

อยู่ที่ นนทบุรี

ผู้ประกาศ : Rattana

โทรศัพท์ : ไม่ได้ระบุไว้

อีเมล์ : ไม่ได้ระบุไว้

เว็บไซต์ : ไม่ได้ระบุไว้

ที่อยู่ : ไม่ได้ระบุไว้

เลขที่อยู่ไอพี : 223.24.57.xx

รายละเอียด - "ตู้ไม้สัก ตู้กระจก"

ตู้หนังสือ ตู้โช ไม้สัก (ไม่มีกระจก1บาน) ตู้กระจก กว้าง 1.9 สูง 2 หนา 0.47 m. ครับ Line: 965847232

ประกาศใกล้เคียง

ยังไม่เปิดให้บริการ