ขายตู้ไม้โบราณ หลายตู้ ราคาถูกมาก

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 00:05:33

รหัสประกาศ : Oth4603428

ขาย 2,500 บาท

อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

ผู้ประกาศ : ิBobbi

โทรศัพท์ : 0989808942

อีเมล์ : popsg26771@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ได้ระบุไว้

ที่อยู่ : 3/323 LPN Place Praram 8 Bangyikhan Bangkok 10700

เลขที่อยู่ไอพี : 49.228.99.xxx

รายละเอียด - "ขายตู้ไม้โบราณ หลายตู้ ราคาถูกมาก"

1. ตู้ใส่ของไม้อัดสัก ราคา 3000 บาท 2. ตู้ใส่ของไม้อัด ราคา 2500 บาท 3. ตู้ใส่ของไม้อัด ราคา 2500 บาท 4. ตู้ไม้สัก ราคา 7500 บาท

ประกาศใกล้เคียง

ยังไม่เปิดให้บริการ