ขาย USED โต๊ะคอมพิวเตอร์

 

วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 14:18:52

รหัสประกาศ : Wor5903994

ขาย 1,200 บาท

อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

ผู้ประกาศ : ckp

โทรศัพท์ : 0618311116

อีเมล์ : ckp.chakkaphan@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ได้ระบุไว้

ที่อยู่ : ไม่ได้ระบุไว้

เลขที่อยู่ไอพี : 110.168.230.xx

รายละเอียด - "ขาย USED โต๊ะคอมพิวเตอร์"

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 60X72cm. สูง 70cm. สภาพ 80%

ประกาศใกล้เคียง

ยังไม่เปิดให้บริการ