แจกันเซรามิค

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11:39:25

รหัสประกาศ : Bea7700004

ขาย 900 บาท

อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

ผู้ประกาศ : Mathisa

โทรศัพท์ : 0816166873

อีเมล์ : ไม่ได้ระบุไว้

เว็บไซต์ : ไม่ได้ระบุไว้

ที่อยู่ : ไม่ได้ระบุไว้

เลขที่อยู่ไอพี : 180.183.33.xxx

รายละเอียด - "แจกันเซรามิค"

แบบที่ 1
ขนาด : 14X25X60
น้ำหนัก : 2.4 ก.ก.
ราคา : 900 บาท
-----------------------------------------------
แบบที่ 2
ขนาด : 15X27X60
น้ำหนัก : 2.7 ก.ก.
ราคา : 900 บาท
-----------------------------------------------
แบบที่ 3
ขนาด : 14X26X40
น้ำหนัก : 1.9 ก.ก.
ราคา : 1,000 บาท

ประกาศใกล้เคียง

ยังไม่เปิดให้บริการ