โต๊ะไม้มะค่า งานรากไม้

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 16:43:40

รหัสประกาศ : Par9804110

ขาย 20,000 บาท

อยู่ที่ นครสวรรค์

ผู้ประกาศ : B&M Furniture

โทรศัพท์ : 0972389420

อีเมล์ : moobudsarin@yahoo.com

เว็บไซต์ : FB:B&M Furniture

ที่อยู่ : ไม่ได้ระบุไว้

เลขที่อยู่ไอพี : 182.232.57.xxx

รายละเอียด - "โต๊ะไม้มะค่า งานรากไม้"

โต๊ะไม้มะค่า งานรากไม้ กว้าง 1 เมตร ยาว 1.4 เมตร หนา 3 นิ้ว

ประกาศใกล้เคียง

ยังไม่เปิดให้บริการ