เก้าอี้

 

วันที่ 09 ธันวาคม 2559 เวลา 14:13:09

รหัสประกาศ : Oth9904384

ขาย 700 บาท

อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

ผู้ประกาศ : 

โทรศัพท์ : ไม่ได้ระบุไว้

อีเมล์ : ไม่ได้ระบุไว้

เว็บไซต์ : ไม่ได้ระบุไว้

ที่อยู่ : ไม่ได้ระบุไว้

เลขที่อยู่ไอพี : 101.108.24.xxx

รายละเอียด - "เก้าอี้"

สภาพ 70% ยังใช้งานได้ดี

ประกาศใกล้เคียง

ยังไม่เปิดให้บริการ