ขายเก้าอี้สตูไม้สน สูง 75 เซนติเมตร

 

วันที่ 04 เมษายน 2560 เวลา 14:09:07

รหัสประกาศ : Oth9904905

ขาย 400 บาท

อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

ผู้ประกาศ : ศิริชัย

โทรศัพท์ : 0814895005

อีเมล์ : ไม่ได้ระบุไว้

เว็บไซต์ : ไม่ได้ระบุไว้

ที่อยู่ : ไม่ได้ระบุไว้

เลขที่อยู่ไอพี : 14.207.10.xx

ขายเก้าอี้สตูไม้สน สูง 75 เซนติเมตร

รายละเอียด - "ขายเก้าอี้สตูไม้สน สูง 75 เซนติเมตร"

ขายเก้าอี้สตู ไม้สน สูง 75 เซนติเมตร - ทำจากไม้สน เคลือบแลคเกอร์ - สูง 75 เซนติเมตร - มีทั้งหมด 6 ตัว ตัวละ 400 บาท ***ผู้ซื้อมารับสินค้าเอง***

ประกาศใกล้เคียง

ยังไม่เปิดให้บริการ