โต๊ะหน้าทีวี SB

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 11:49:08

รหัสประกาศ : Hal0505273

ขาย 1,500 บาท

อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

ผู้ประกาศ : 

โทรศัพท์ : ไม่ได้ระบุไว้

อีเมล์ : ไม่ได้ระบุไว้

เว็บไซต์ : ไม่ได้ระบุไว้

ที่อยู่ : ไม่ได้ระบุไว้

เลขที่อยู่ไอพี : 118.175.232.xxx

โต๊ะหน้าทีวี SB

รายละเอียด - "โต๊ะหน้าทีวี SB"

โต๊ะกลางหน้าทีวี มีกระจกในตัว ลิ้นชัก สีไม้โอ๊ค อ่อนตามภาพ ใหม่ภาพ99% ขนาด 90 cm.

ประกาศใกล้เคียง

ยังไม่เปิดให้บริการ