เก้าอี้โยกไม้ประดู่

 

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13:16:05

รหัสประกาศ : Hal0006001

ขาย 7,000 บาท

อยู่ที่ นนทบุรี

ผู้ประกาศ : Chat_Shop

โทรศัพท์ : 0853319007

อีเมล์ : ying.pop_2522@hotmail.com

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389416747

ที่อยู่ : บางใหญ (ซ.กันตนา) บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 11140

เลขที่อยู่ไอพี : 1.20.186.xxx

รายละเอียด - "เก้าอี้โยกไม้ประดู่"

เก้าอี้โยกไม้ประดู่ นั่งสบาย ลวดลายไม้ สวยตามไม้ประดุ่ งานไม้เนื้อแข็ง พร้อมเคลอืบเงาให้ก่อนจัดส่ง งานสั่งจอง 20 วัน นับจากวันจอง เตลือบเงา เคลือบด้าน ฟรี ** ดูรีวิวลูกค้าผ่าน เฟส แม่ค้า ** เฟส : พนิดา พุ่มพฤกษ์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389416747

ประกาศใกล้เคียง

ยังไม่เปิดให้บริการ