โต๊ะทำงานเข้ามุมซ้าย บีแคนท์ 65x149x10cm

 

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 07:46:23

รหัสประกาศ : Wor0006082

ขาย 8,000 บาท

อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

ผู้ประกาศ : ตรีชยา

โทรศัพท์ : 0895116939

อีเมล์ : trichaya@bstbangkok.com

เว็บไซต์ : ไม่ได้ระบุไว้

ที่อยู่ : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้อง 20 บี บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขที่อยู่ไอพี : 182.232.221.xx

โต๊ะทำงานเข้ามุมซ้าย บีแคนท์ 65x149x10cm

รายละเอียด - "โต๊ะทำงานเข้ามุมซ้าย บีแคนท์ 65x149x10cm"

บริษัท แบงคอค เซิร์ช เทคโนโลจีส์ จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้อง 20 บี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ติตต่อคุณตรีชยา 0895116939

ประกาศใกล้เคียง

ยังไม่เปิดให้บริการ