ขายเก้าอี่สำนักงาน

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:18:39

รหัสประกาศ : Wor0006338

ขาย 1,500 บาท

อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

ผู้ประกาศ : นาย วีระพัฒน์ ยุวนบุณย์

โทรศัพท์ : 0860904950

อีเมล์ : superzagp@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ได้ระบุไว้

ที่อยู่ : 83/4 ซ.อารีย์สัมพันธุ์1 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม 10400

เลขที่อยู่ไอพี : 184.22.246.xx

รายละเอียด - "ขายเก้าอี่สำนักงาน"

เป็นเก้าอี้สำนักงานอย่างดี เอนได้ ปรับสูงต่ำได้ หมุนได้ มีหลายตัว

ประกาศใกล้เคียง

ยังไม่เปิดให้บริการ