โต๊ะทำงานกลุ่ม 3 ที่นั่ง

 

วันที่ 04 ธันวาคม 2561 เวลา 11:05:33

รหัสประกาศ : Wor0006637

ขาย 5,000 บาท

อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

ผู้ประกาศ : ปูเป้

โทรศัพท์ : 0959635783

อีเมล์ : ไม่ได้ระบุไว้

เว็บไซต์ : ไม่ได้ระบุไว้

ที่อยู่ : ไม่ได้ระบุไว้

เลขที่อยู่ไอพี : 182.232.217.xxx

โต๊ะทำงานกลุ่ม 3 ที่นั่ง

รายละเอียด - "โต๊ะทำงานกลุ่ม 3 ที่นั่ง"

โต๊ะทำงานกลุ่ม 3 ที่นั่ง มีพาร์ทิชั่นกั้น สภาพดี

ประกาศใกล้เคียง

ยังไม่เปิดให้บริการ