เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด

 
ประเภท | ขาย | ซื้อ | ซื้อขายแล้ว | ให้เช่า |
หมวดหมู่หลัก

เรียงลำดับ
 ชื่อ  รหัส ช่วยเหลือ

ประกาศ เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด

ขนาดตัวอักษร 
ชุดรับแขกไม้สักเข้ามุม  แบบที่ 2
17 มีนาคม 2559
ชุดรับแขกไม้สักเข้ามุม แบบที่ 2
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
23,000
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขก >> โซฟา
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Hal0403148 620 จำนวนคนดู
ชุดรับแขกไม้สักเข้ามุม แบบที่1
17 มีนาคม 2559
ชุดรับแขกไม้สักเข้ามุม แบบที่1
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
22,000
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขก >> โซฟา
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Hal0403147 416 จำนวนคนดู
ชุดรับแขก ขนาดโต๊ะกลาง
17 มีนาคม 2559
ชุดรับแขก ขนาดโต๊ะกลาง
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
7,500
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขก >> ชุดรับแขก
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Hal10003146 424 จำนวนคนดู
โซฟาไม้สักยาว
17 มีนาคม 2559
โซฟาไม้สักยาว
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
12,000
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขก >> โซฟา
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Hal0403145 475 จำนวนคนดู
ชั้นวางหนังสือ ข้างล่าง 6 ลิ้นชัก
17 มีนาคม 2559
ชั้นวางหนังสือ ข้างล่าง 6 ลิ้นชัก
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
17,000
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องทำงาน >> ชั้น/ตู้หนังสือ
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Wor9503144 474 จำนวนคนดู
โตั๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก
17 มีนาคม 2559
โตั๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
7,000
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องทำงาน >> โต๊ะหนังสือ
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Wor9103143 379 จำนวนคนดู
โต๊ะรับประทานอาหาร
17 มีนาคม 2559
โต๊ะรับประทานอาหาร
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
11,000
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องอาหาร >> โต๊ะอาหาร >> กลม
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Din6003142 843 จำนวนคนดู
โต๊ะทำงาน ทรงเปียโนขนาดเล็ก
17 มีนาคม 2559
โต๊ะทำงาน ทรงเปียโนขนาดเล็ก
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
8,000
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องทำงาน >> โต๊ะหนังสือ
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Wor9103141 535 จำนวนคนดู
โต๊ะทำงาน ไม้สักขานก
17 มีนาคม 2559
โต๊ะทำงาน ไม้สักขานก
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
9,000
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องทำงาน >> โต๊ะสำนักงาน
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Wor4303140 362 จำนวนคนดู
โต๊ะทำงาน ไม้สักขาเฟือง
17 มีนาคม 2559
โต๊ะทำงาน ไม้สักขาเฟือง
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
9,000
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องทำงาน >> โต๊ะสำนักงาน
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Wor4303139 573 จำนวนคนดู
โต๊ะเครื่องแป้ง
17 มีนาคม 2559
โต๊ะเครื่องแป้ง
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
9,000
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน >> โต๊ะเครื่องแป้ง >> แบบนั่ง
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Bed3103138 427 จำนวนคนดู
โซฟาไม้สัก
16 มีนาคม 2559
โซฟาไม้สัก
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
7,500
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขก >> โซฟา
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Hal0403137 402 จำนวนคนดู
โซฟาแบบฮ่องเต้
16 มีนาคม 2559
โซฟาแบบฮ่องเต้
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
13,000
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขก >> โซฟา
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Hal0403136 243 จำนวนคนดู
โซฟาเจ้านาง แบบฟักหลังเต็ม
16 มีนาคม 2559
โซฟาเจ้านาง แบบฟักหลังเต็ม
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
14,000
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขก >> โซฟา
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Hal0403135 191 จำนวนคนดู
โซฟาเจ้านาง 3 ลิ้นชัก หลังเต็ม
16 มีนาคม 2559
โซฟาเจ้านาง 3 ลิ้นชัก หลังเต็ม
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
13,500
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขก >> โซฟา
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Hal0403134 247 จำนวนคนดู
โซฟาเจ้านาง 3 ลิ้นชัก
16 มีนาคม 2559
โซฟาเจ้านาง 3 ลิ้นชัก
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
12,500
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขก >> โซฟา
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Hal0403133 279 จำนวนคนดู
โซฟาเจ้านาง
16 มีนาคม 2559
โซฟาเจ้านาง
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
15,000
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขก >> โซฟา
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Hal0403132 272 จำนวนคนดู
เก้าอี้โยกไม้สัก มีที่พักเท้า
16 มีนาคม 2559
เก้าอี้โยกไม้สัก มีที่พักเท้า
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
8,000
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ในสวน >> เก้าอี้พักผ่อน
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Par6503131 636 จำนวนคนดู
โซฟาเจ้านาง 2 ลิ้นชัก
14 มีนาคม 2559
โซฟาเจ้านาง 2 ลิ้นชัก
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า สินค้าจากลำพูน
ขาย
9,000
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขก >> โซฟา
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Hal0403127 292 จำนวนคนดู
แหย่ง ทำจากไม้สักเรือนเก่า
14 มีนาคม 2559
แหย่ง ทำจากไม้สักเรือนเก่า
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเรือนเก่า จากลำพูน
ขาย
15,000
ลำพูน
หมวดหมู่ | ขาย >> เฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขก >> โซฟา
ผู้ประกาศ สิทธิชน ยิ่งศิริ รหัส Hal0403125 409 จำนวนคนดู