อ่างอาบน้ำ มือ 1 สภาพ 100%

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 23:11:41

รหัสประกาศ : Toi0006882

ขาย 6,000 บาท

อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

ผู้ประกาศ : 

โทรศัพท์ : ไม่ได้ระบุไว้

อีเมล์ : ไม่ได้ระบุไว้

เว็บไซต์ : ไม่ได้ระบุไว้

ที่อยู่ : ไม่ได้ระบุไว้

เลขที่อยู่ไอพี : 182.232.173.xx

อ่างอาบน้ำ มือ 1 สภาพ 100%

รายละเอียด - "อ่างอาบน้ำ มือ 1 สภาพ 100%"

อ่างอาบน้ำมือหนึ่ง ยังไม่ได้ใช้งาน ยังไม่ได้ติดตั้งเพราะซื้อมาผิด สภาพ 100%

ประกาศใกล้เคียง

ยังไม่เปิดให้บริการ